Op een dag ben je geboren

Uit samengaan ontstaan


Uit een lange rij van mensen

Die nog diep in jou bestaan

Met hun angsten en verlangens

Met al hun liefde en hun pijn

Daar ver in het verleden


Ligt de bron van wie wij zijn

 

Welkom, Stef Bos

Mensen leven in relaties. We hebben verbondenheid nodig om te kunnen bestaan. Hoe fijner we verbonden zijn met onszelf en met anderen, hoe gelukkiger en veerkrachtiger we ons voelen. En hoe beter we zorg kunnen dragen voor de volgende generatie. Hoe onze eigen ouders en familie voor ons zorgden, en hún ouders en familie weer voor hen, geven we aan elkaar door. Het zit opgeslagen in jou. Deze relationele erfenis bepaalt mede hoe we onze huidige en toekomstige relaties vormgeven. En wat we doorgeven aan onze kinderen. Door je hiervan bewust te zijn kun je een keuze maken: wat geef ik door, en wat laat ik hier achter.

 

In mijn praktijk voor psychosociale en contextuele begeleiding coach ik bezielde vrouwen in de emotionele verbinding met zichzelf en hun omgeving. En daarbij in het bijzonder rondom de transitie en groei naar een vitaal moederschap.