Zo beval ik - coaching

 

Het dragen van een kindje en bevallen is een hele gebeurtenis, waar van alles bij komt kijken. Veel moeders ervaren lichamelijke of psychische klachten na hun bevalling. Ze lopen daar lang mee rond en vinden niet de juiste zorg. Er is veel aandacht voor de zorg voor het kindje, en de welbekende roze wolk, maar over het algemeen een stuk minder voor het eerlijke welbevinden van de moeder. We gaan er maar vanuit dat alles ‘vanzelf’ gaat. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar gerichte ondersteuning rondom de zwangerschap en bevalling kan zorgen dat je terugkijkt op een veel prettigere ervaring.

 

Onderzoek laat een sterk verband zien tussen de geboortetevredenheid en hoe gezond een moeder zich voelt na haar bevalling. Van de groep net bevallen moeders had 96% in min of meerdere mate gezondheidsverlies na de geboorte van hun kind. Ontevredenheid tijdens de bevalling en tekort aan traumagerichte zorg erna leiden tot gezondheidsklachten die nog jaren kunnen aanhouden.

 

De Zo beval ik - coaching is voor (aanstaande) moeders een investering die een levenslang voordeel kan opleveren. Het helpt negatieve ervaringen rondom de geboorte te voorkomen en eventuele geboortetrauma's snel te herkennen en te bespreken. We werken moedergericht vanuit jouw eigen verhaal en begeleiden je om sterker te worden en beter voor jezelf op te komen voor, tijdens en na de bevalling. De Zo beval ik - coaching is gebaseerd op traumapreventie en trauma informed counseling. We richten ons vooral op bewustwording, de natuurlijke processen en de innerlijke kracht van jou als aanstaande moeder.

 

Het Zo beval ik - coach team is een landelijk netwerk van vrouw- en moedergerichte coaches.