Contextueel begeleiding

 

Contextuele  begeleiding is een benadering die zorgen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Als contextueel systemisch begeleider zie ik jou als individu, maar óók als een onderdeel van een groter geheel, jouw context. Iedereen wordt geboren in een familie. Binnen die familie, binnen ons gezin van herkomst, leren we veel over het leven. Daarnaast voelen we de aanwezigheid van onze familie vaak in meerdere of mindere mate om ons heen, net als een bepaalde afhankelijkheid of verantwoordelijkheid in relatie tot hen.

 

Als we later met zorgen geconfronteerd worden, zijn die niet los te zien van het opgroeien in die familie. Ze hebben vaak te maken met de manier waarop we zelf in onze eigen familie geleerd hebben te leven. Er worden belangrijke levenslessen doorgegeven. Bijvoorbeeld over normen en waarden, over hoe je omgaat met problemen, hoe je dient te communiceren of hoe je wel of niet je eigen ruimte kan innemen. Al generaties lang. Dat kan mooie groei en ontwikkeling door de generaties heen opleveren. Maar het kan ook moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als het in jouw gezin van herkomst niet zo goed gaat. Er kan sprake zijn van onrecht in vele vormen. Denk aan mishandeling, armoede, psychische of lichamelijk ziekten of een gevoel van onveiligheid. Er kan dan niet meer gegeven worden wat nodig is. Hierdoor raken geven en ontvangen uit balans en ontstaat er weer nieuw onrecht. De patronen en lessen die dan ontstaan zijn niet meer constructief en helpend, en kunnen een zware deken leggen over je eigen levensgeluk.

 

Het is goed om je te realiseren dat je door bewustwording ongewenste patronen vanuit de generaties kunt doorbreken en veranderen. Hierdoor kun je komen tot meer vrijheid maar ook tot andere zorg voor de ander. Als aan de levenslessen nieuwe lessen (die jij leert) toegevoegd kunnen worden, is dat niet alleen van waarde voor jou, maar ook voor de toekomstige generaties.